Ağrı nedir?

Ağrı nedir?

Ağrı olayı, ince sinir sistemimizle, beyin, kas sistemimiz ve dolaşım sistemimizle
doğrudan ilgilidir. Ancak bu iletişimin sırları tam olarak çözülebilmiş değildir.
Ağrı, doktorun hastalığı teşhis etmesine yardım eder, öyleyse faydalıdır. O
zaman kadınlar niçin ağrılar içinde doğum yapar? Niçin çok ciddi bazı
hastalıklarda ağrı hiç ortaya çıkmaz?
Ağrılar dört sınıfa ayrılır. İlk ikisi toplumca bilinen klasik ağrılardır. İlki,
Parmağımıza inen bir çekiç darbesi sonucu duyulan ağrı. İkincisi vücudumuzun
içinden kaynaklanan, romatizma, migren vb. ağrılar. Üçüncü sınıf ağrılar, tuhaf
ve mantıkdışı görülen ve olaydan çok uzun bir süre sonra ortaya çıkabilen
ağrılardır.
Örneğin, bir kolun kesilmesinden yirmi yıl sonra olmayan kolda ağrı hissedilmesi
olayları ile karşılaşılmıştır. Dördüncü sınıf ağrılar ise, doğrudan kişinin ruhsal
hali ile ilgili olan hayali ağrılardır. Nedeni hayali de olsa ağrı gerçektir. Bu tip
ağrıların yüzde 30’unun ilaç niyetine verilen etkisiz maddelerle giderildiği
bilinmektedir.
Baş ağrısını ise diğerlerinden ayrı bir yere koymak gerekir. Yapılan
araştırmalara göre, baş ağrılarının yüzde 90’ı kas ağrılarıdır. Ağır bir el çantası
ya da omuz çantası taşımak, telefonu çenenin altına sıkıştırarak konuşmak,
başın öne eğik olduğu konumda sürekli daktilo yazmak ve okumak gibi
hareketlerin boyun ve baş kaslarını etkilemesi, baş ağrılarının en yaygın
nedenlerini oluşturmaktadır.
Tarih boyunca ağrıyı gidermek için, sıcak su, kızgın demirle dağlama gibi başka
bir ağrı uygulama da dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bunların
ortaya koyduğu en önemli yarar, ağrının, oluşum ve engelleme mekanizmasının
omurilikte değil, beyinde bulunduğunun saptanması olmuştur.
En kuvvetli bir ağrının bile gerilim durumunda veya tam tersi olan uyku halinde
ortadan kalkması, ağrının denetiminde beynin ne kadar büyük bir rolü olduğunu
gösterir. Örneğin kimi kazalardan sonra kendileri ile konuşulan yaralı
kazazedelerin hiç acı duymadıklarını söyledikleri çok görülür.
Ağrı üzerinde en etkili iki ilaç, haşhaştan elde edilen morfin ile söğüt
kabuğundan elde edilen aspirindir. Bu maddeler ağrılı duyuyu uyarmak yerine,
ağrının hissedilmesini engeller. Ağrı özellikle insanları ilgilendirir. Bize ağrı
çektiren olayların çoğu hayvanlarda görülmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir