Atlara niçin gözlük takıyorlar?

Atlara niçin gözlük takıyorlar?

‘Olaylara at gözlüğü ile bakmak’ ifadesi bir kişinin bir olaya tek bir açıdan
baktığını, ona etken olan diğer olayları veya faktörleri göremediğini veya görmek
istemediğini anlatmak için kullanılır.
Aslında atlar için takılan gözlük, şekil olarak bile gözlüğe benzemez, onların
görüş kapasitelerini arttırmak için değil aksine azaltmak için takılır.
Atın evcilleştirilmesi, insanın dostu olarak en ağır işlerde yardımcı olması, binek
hayvanı olarak daha uzak yerlere ulaşmasını sağlaması, savaşlarda ölüme
beraber gitmesi o kadar eskilere dayanır ki bildiğimiz atın yabani soyu hakkında
hiçbir bilgi yoktur. Bugün steplerde yaşlı bir aygırın önderliğinde sürüler halinde
yaşayan ve yabani olarak nitelendirilen atların evcil atlardan türeme oldukları
herkes tarafından kabul edilir.
Canlıların gözlerinin algılayıp beyine bildirdikleri üç ana husus vardır: Biçim,
renk ve mesafe. Özellikle avcı olmayan otobur hayvanlar için tehlikeyi uzaktan
sezip, iyi bir mesafe tahmini yaparak kaçabilmek çok önemlidir.
Atlar her iki yandaki gözleri sayesinde hem önlerini hem de arkalarını görme
yeteneğine sahiptirler. Ne var ki gözleri birbirlerinden çok uzaktadırlar. Bu da at
için cisimlerin mesafelerini tespit bakımından büyük bir zafiyet yaratır.
At arkasından ya da yandan yaklaşan tehlikeyi görür ama tehlikenin ne kadar
yakın veya uzakta olduğunu kavrayamaz. Nesneleri neredeyse iki misli büyük
gören at tehlikeyi olduğundan daha yakındaymış gibi algılar. Bu nedenle de
sürekli endişe içindedir.
Yarış atlarına koşu sırasında yandaki hemcinslerinden ürkmemeleri için yan
taraflarını görmelerini engelleyecek gözlükler konulurken at arabalarını
çekenlere sadece önlerini görmeleri, diğer yönlerde olan hareketlerden
etkilenmemeleri için gözlük takılır. Yani at gözlüğü ile bakmak insan için olumlu
bir davranış değildir ama atlar için durum farklıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir