Aynı anne ve babanın çocukları niçin farklı oluyor?

Aynı anne ve babanın çocukları niçin farklı oluyor?

Çocukların oluşumunu anne ve babadan aldıkları kromozomlar belirliyorsa, her
insanda bir set kromozom varsa ve de bu kromozomlar zamanla değişmiyorsa,
aynı anne ve babadan olan çocukların da birbirinin aynı olması gerekmez mi?
Üreme konusunda tabiat müthiş şaşırtıcıdır. Tabiatta çocukların oluşumu ile
ilgili özel bir sistem dizayn edilmiştir.
Son yılların gözde konusu DNA ile ilgili olarak gazetelerde ve dergilerde çizilen
resimlerden belki dikkatinizi çekmiştir. Kadın veya erkek olsun her insanın bir
set kromozomu vardır ve her kromozom birleştikleri zaman ‘X’ harfini oluşturan
iki parçadan ibarettir. Bu ikili DNA’nın birbirine sıkıca sarılmış iki koludur.
Bir insanın kromozomunun, bu iki yakasından biri anneden, diğeri de
babasından gelir. Ortadan ‘X’ şeklinde bağlı bu yeni kromozomun her iki yarısı
da komple bir gen setini taşır.
Sperm, yumurta ile birleşerek yeni bir insanın oluşumunu sağlar. Sperm yeni
bebeğin kromozomunun bir yarısını taşır, yumurta diğerini. Esas soru şudur:
Sperm ve yumurtadaki DNA nereden gelmektedir? Babadaki her hücre,
birbirinin tamamen aynı ‘X’ şeklindeki kromozomları taşır. Anne için de bu
aynıdır. Baba ile annenin kromozomları da kendi anne ve babalarının
kromozomlarından gelmiştir. Ama hangi yarısı gelmiştir? İşte doğanın müthiş
düzeninin ipucu da buradadır.
Babada sperm hücreleri oluşurken, kendi anne ve babasının kromozomlarının
birer yarısını rasgele, yani bir kurala bağlı olmadan alır. Annenin
yumurtalarında da aynı şey olunca, doğan her çocuk dört kişinin, yani anneanne,
babaanne ve her iki dedesinin (dolayısıyla onların da ebeveynlerinin) genlerinin
rasgele karıştırılmış şeklinden oluşur ve her çocuk farklı fiziksel ve psikolojik
özellikler gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir