Ay’sız Dünya nasıl olurdu?

Ay’sız Dünya nasıl olurdu?

Güneş sistemimiz oluşurken koşullar çok az farklı olsaydı, bizler için her şey
değişik olabilirdi. Dünyanın madde dağılımı, büyüklüğü, enerjisi, dönme ekseni
açısı, atmosfer ve mevsimler çok farklı olabilirdi. Dünyamızda hayat belki yine
gerçekleşebilirdi ama farklı şekilde. Bu hali ile sanki her şey, en ince detayına
kadar insan için özel olarak hazırlanmış gibidir.
Peki bu oluşum içinde ayın görevi nedir? Nasıl oluştuğu ve dünyanın yörüngesine
nasıl girdiği hala büyük bir sır olan Ay’ın bu mükemmel düzen içindeki yeri
nedir? Yaşamın oluşmasına ne katkısı vardır? Ay olmasaydı ne olurdu?
Dünyadaki yaşam koşulları bakımından Ay’dan kaynaklanan hiç bir olumsuz
etken yoktur. Yani Ay’ın varlığının hiç bir zararı yoktur. Ya yararı?
Ay’ın dünya üzerindeki en büyük etkisi, çekim gücü nedeniyle onun kendi
etrafındaki dönüş hızını yavaşlatıp, bildiğimiz günlük periyoduna getirmesidir.
Ay’ın olmaması dünyanın dönüş hızının artmasına, yaklaşık 15 saatlik bir gün
süresinin oluşmasına sebep olacak, günler kısalacak, canlılardaki biyolojik saat
alt üst olacak, yaşam biçimleri ve yapıları farklılaşabilecek, buna ayak
uyduramayanlar yok olacak, fırtına, kasırga gibi atmosferik olaylar çok
şiddetlenecekti.
Neyi değiştireceği bilinmez ama Ay’ın yokluğunda artık Ay ve Güneş tutulmaları
da olmazdı. Dünya üzerindeki gel-git olaylarının yüzde 70’i Ay’dan, diğer yüzde
30’u ise Güneş ve gezegenlerden kaynaklandığı için Ay olmayınca, gel-git olayları
da yüzde 70 azalırdı.
Denizlerdeki gel-git olayı en çok Kanada’da Fundy körfezinde meydana gelir. Bu
sırada deniz 15,4 metre yükselir. Bu olay Manş sahillerinde 11,5 metre,
Çanakkale Boğazı’nda 5-6 santimetre olup İstanbul Boğazı’nda pek hissedilmez.
Ay’ın etkisiyle yalnız denizler değil karalar da hareketlenir. Kara parçalarında
saptanan en büyük yükselme ise 50 santimetredir.
Astronomik gözlemlerde nasıl atmosferimiz iyi görüş almamıza mani teşkil
ediyorsa Ay’ın ışığı da öyledir. Öyleyse Ay’ın olmaması bu konuda faydalı
olacaktı. Dünya’nın yörünge hareketindeki Ay’dan kaynaklanan küçük salınım
hareketleri yavaş yavaş ortadan kalkacak ama dünyanın dönme ekseni bundan
pek etkilenmeyecekti.
Ay uzay boşluğunda başıboş gezen göktaşlarına karşı bir kalkan görevi
yaptığından, yokluğunda dünya yüzeyine daha fazla göktaşı düşebilecekti.
Ay olmayınca etkinliklerini geceleri Ay ışığında sürdürebilen bir çok canlı türü
de bunu yapamayacaklardı. Ay olmasaydı insanların dolunaydan etkilenmesi ve
kurt adam hikayeleri de ortadan kalkacak ama en önemlisi romantik çiftlerin el
ele tutuşup seyrettikleri, gökyüzündeki o muhteşem manzara olmayacaktı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir