Erkek ve kadınların el yazıları farklı mıdır?

Erkek ve kadınların el yazıları farklı mıdır?

El yazısına bakarak yazanın kadın mı, yoksa erkek mi olduğunu tespit
edemezsiniz. Bir el yazısının analizi sonucu, yazanın kişiliği, karakteri, hissi
durumu, açıklığı, akıl durumu, enerjisi, motivasyonu, korkulan ve savunması,
hayal gücü ve uyumluluğu gibi birçok konuda fikir sahibi olunabilir ama cinsiyeti
konusunda bir karar verilemez. Gerçi kadınların ve erkeklerin el yazılarında ayrı
ayrı bazı karakterleri benzer şekilde kullandıkları bilinmektedir ama bu tüm bir
yazı hakkında tatmin edici bir fikir vermez.
El yazısı analizi kişinin şuuraltında yatanlar hakkında az çok ipucu verebilir
ama bu da bir noktaya kadardır. El yazısından sadece cinsiyet değil ırk, din ve
hatta yazanın solak mı, yoksa sağ elini mi kullandığı da tespit edilemez.
Bu konu nörobiyoloji dalında çalışanların da ilgisini çekmiş ve bilim insanları
sinirkaslarının reaksiyonlarını sınıflandırmaya çalışmışlardır. Bazı sinirkası
reaksiyonlarının benzer kişiliklere ve beyin ikazlarına sahip insanlarda
olduğunu görmüşler, buradan da yazı tarzı ile kişilik arasında bir bağlantı
olabileceğini saptamışlardır.
El yazısı insandan insana değişir. Her çocuğa ilkokulda harflerin yazılması
belirli bir kalıpta öğretilmesine rağmen, çocuklar çok kısa sürede kendi bireysel
özelliklerini harflere ve yazı şekillerine yansıtırlar. Zamanla insan olgunluğa
erişince kendi kişiliğine özel ve bakıldığında yazanın kim olduğunu ele verecek
yazı stili oluşur.
Aslında çok azımız düşündüğümüz gibi yazarız. El yazımız düşüncemizden
ziyade kişiliğimizi yansıtır. El yazısını analiz etme artık sosyal bir bilim dalı
olarak kabul edilmektedir. Eğitimli ve tecrübeli bir analizci yüzde 85-95
doğrulukla yazının sahibi (cinsiyeti değil) hakkında bilgi verebilmektedir. Bu
analizcilere iş başvurularında, firmalara ve devlete adam almada hatta
mahkemelerin yaptırdığı tatbikatlarda başvurulmaktadır.
Sahte imzalar da benzer bir konudur. Sahtekar taklit ettiği imzaya kendi yazı
stilinden de bir şeyler katar. Çoğu kez bu sahte imzalar kolaylıkla ayırt
edilebilir. Sahte imzayı atan, imzayı çok incelemiş, imzayı atış şeklini ve kalem
hareketlerinin sırasını çok iyi uygulamışsa bile imzanın sahte olduğu tespit
edilebilir, ancak sahte imzayı atan hakkında bilgi edinilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir