Fillerin kulakları niçin büyüktür?

Fillerin kulakları niçin büyüktür?

Fillerin kulaklarının büyüklüğünün daha iyi işitmeleri ile bir ilgisi yoktur,
kulaklar soğutucu görevi yaparlar.
Bilindiği gibi filler çok büyük hayvanlardır ve havanın çok sıcak olduğu
bölgelerde yaşarlar. Filin kulaklarında bir çok kan taşıyıcı damar vardır. Bunlar
sıcak kanı kulağın yüzeyine taşırlar ve sıcaklığın buradan havaya gitmesini
sağlarlar. Böylece hayvancağız kulaklarını oynatarak kendini serinlemiş
hisseder.
Afrika filleri çok az ağaç bulunan kurak yerlerde yaşadıklarından kulakları daha
büyüktür. Asya’da özellikle Hindistan’da ise fillerin saklanabilecekleri ağaç
gölgeleri çok olduğu için oralarda yaşayanların kulakları daha küçük ve
üçgenimsidir.
Afrika filleri Asya fillerinden ortalama yüzde 5 daha büyüktürler.
Bugüne kadar yaşayan fillerin içinde büyüklük rekoru 4,10 metre yükseklik ve
10,7 ton ağırlık ile bir Afrika filine aittir. Fillerde dişler yeme değil de savunma
amaçlı olup Asya fillerindekiler daha ince ve uzun ama daha hafiftirler.
Filin burnu değişikliğe uğrayarak uzamış, yakalayıcı bir hortuma dönüşmüştür.
Bir insanın vücudundaki kasların sayısı 600 iken bir filin gövdesinde 50.000 kas
vardır. İnsanda kalp tek bir kastan oluşmuşken gülmek için 17, surat asmak için
ise 43 kasın çalışması gerekir. Yani gülmek daha az yorucudur. Fillerin
kaslarının 40.000’i hortumda bulunur. Bu hortumu ile fil bir ağacı devirebilir,
yerdeki bir toplu iğneyi alabilir.
Filleri diğer hayvanlardan ayıran bazı ilginç özellikleri vardır. Örneğin fil
zıplayamayan tek memeli hayvandır. Ayrıca fil insanın dışında başı üstünde
amuda kalkabilen tek hayvandır.
Filler parmak uçlarına basarak yürürler, çünkü ayaklarının geri taraflarında
kemik yoktur, bu bölge sadece yağdan oluşmuştur. Bir günde 30 kilometre
yüzebilirler, bu arada hortumlarını şnorkel gibi kullanarak hava alabilirler.
Suyun kokusunu 5 kilometre öteden alabilirler ve bir günde 250 litre su
içebilirler.
Filler, özellikle Asya filleri sakin ve uyumlu hayvanlardır. Ancak bugüne kadar
sirklerde ölümcül kazalara aslan ve kaplanlardan çok filler yol açmışlardır.
Fillerin en önemli özelliklerinden birinin kendilerine yapılan bir hareketi
unutmadıkları olduğu söylenir. Bu inanış tam doğru değildir. Yapılan deneylerde
fillerin zor öğrenen ama bir kere öğrenince ömür boyu unutmayan hayvanlar
oldukları saptanmıştır.
Kendisine yapılan kötü bir hareketi hiçbir zaman unutmayan hayvan devedir.
Kendisini döven kim olursa olsun fırsatını bulduğunda intikamını alır. Dayak
yedikten yıllar sonra sahibini öldüren develer görülmüştür. ‘Deve kini’ tanımı
işte bu nedenle kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir