İLK BAĞIMSIZ TÜRKORTODOKS PATRİĞİ

İLK BAĞIMSIZ TÜRKORTODOKS PATRİĞİ

Türkiye’deki ilk bağımsız Türk-Ortodoks Patriği
Papa Eftim I. Erenerol’dur. Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra Fener Rum Patrikhanesi’nin
Anadolu Rumlarını Yunanlı olduklarına
inandırma çabalarına ve Karadeniz’de yeni
bir Rum Pontus devleti kurma eğilimlerine
karşı çıkan Papa Eftim, çeşitli dinlerden 72
temsilciyi Kayseri’de topladı. Fener Patrikhanesi’ni
ortadan kaldırarak merkezi Kayseri’-
de olan bir Türk-Ortodoks Patrikhanesi kurdu.
Yayınladığı bir bildiriyle Fener Patrikhanesi’nin
Türk çıkarlarına aykırı çalıştığını bütün
dünyaya açıkladı. Kurtuluş Savaşı’ndan
sonra İstanbul Patrikhanesi’yle ilişki kurarak
Cumhuriyet yönetimine bağlılık sözü aldı. Üç
ay sonra bir Türk düşmanının patrik seçilmesi
üzerine patrikhaneyle bütün ilişkilerini kesti.
18 Mart 1926’da çeşitli olaylardan geçen Papa
Eftim I. Erenerol, ilk kez bağımsız Türk-
Ortodoks kilisesini kurdu ve ilk patrik seçildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir