İLK BASIN AHLAK YASASI

İLK BASIN AHLAK YASASI

Türkiye’de çeşitli yerlerde yayımlanan dergi
ve gazetelerle, basın kuruluşlarının temsilcileri,
24 Temmuz 1960 günü bir araya geldiler.
İstanbul Gazeteciler Derneği’nde, tarihimizde
ilk kez yapılmış Basın Ahlak Yasası’ın
onayladılar. Yasayı uygulamak için bir Basın
Onur Kurulu seçildi. Kurul, 10 üyeden oluşuyordu.
Basın Ahlak Yasası, en uygar ülkeler-
. de bile imrenilecek özgür toplumun, özgür
basının kendisini eleştirme ve denetlemesini yapacaktı.
Bu, yine basın yoluyla kamuoyuna duyurulacaktı.
Bu yasa, hâlâ yürürlüktedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir