İLK CERRAHHANE (Ameliyathane)

İLK CERRAHHANE (Ameliyathane)

14 Mart 1827’de II. Mahmut’un emriyle
Cerrahhane-i Âmire adıyla kuruldu. İstanbul
Şehzadebaşı’nda açılan bu kuruluşun yönetimi
ve eğitimi, bir Macar dönmesi olan Mehmet
Necati Efendi tarafından yapıldı. 20’ye
yakın cerraha (operatöre) meslekle ilgili bilgiler
verildi.Cerrahhane,1832 yılında Topkapı
Sarayı duvarlarının dışına taşındı. Yaşı küçük
erlerden cerrah yetiştirmek amacıyla öğrenciler
alındı. Başına da ünlü Fransız cerrahı
Sad dö Kaliyer, müdür olarak getirildi. Tıp
ve cerrahlık öğrenimi, ilk başta ayrı okullardaydı.
Bu kurum, 1838 yılında Tıp Okulu’yla
birleştirildi. Cerrahhane’nin bilinen en eski
mezunları, Hekimbaşı ve Cerrah İsmail Paşa,
Kâmil Ali, Hüseyin, Şerif, Nuri ve Veli efendilerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir