İLK DANIŞTAY

İLK DANIŞTAY

1837 yılmda”Meclis-i Abkâm-ı Adliye” adıyla
II. Mahmut’un desteğiyle kuruldu. Bu ilk Danıştay,
devleti ilgilendiren konulan görüşmek,
yasa tasarılarını hazırlamak, günümüzdeki anlamıyla
Bakanlar Kurulu’nun yapmayı tasarladığı
işleri inceleyip, bir düzene koymayı
amaçlıyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir