İLK DİL KURULTAYI

İLK DİL KURULTAYI

İlk dil kurultayı, 26 Eylül 1932’de Dolmabahçe
Sarayı’nda toplandı. Atatürk’ün dilek ve
isteğiyle 12 Temmuz 1932’de kurulan Türk Dil
Kurumu, ilk kurultayında, Türkçe’nin yaşayıp
köklenmesi ve yabancı sözcüklerden arındırılması
yolunda çalışmalar yapmıştı. Türk
Dil Kurumu’nun ilk kurucuları Samih Rifat,
Ruşen Eşref Ünaydın, Celâl Sahir Erozan, Yakup
Kadri Karaosmanoğlu’dur.
Bu arada, tarihimizde ilk dilbilgisi ürününün
de Kaşgarlı Mahmut’un 11. yüzyılda yazdığı
“Türk Dilinde Söz Diziminin Aslı” adındaki
kitabı olduğu söylenebilir.
İlk Türkçe dilbilgisi kitabı ise Keçecizade
Fuat Paşa ile Ahmet Cevdet Paşa’nın ortaklaşa
hazırladıkları “Kavaid-i Osmaniye” (Osmanlı
Dilbilgisi Kuralları) adında ve 1884 yılında
yayımlanan bir yapıttır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir