İLK ELÇİ

İLK ELÇİ

Çelebi Mehmet, Gelibolu ve Eğriboz savaşları
sonunda, yani 1417’de yapılan bir anlaşmanın
eşini, bir elçi ile Venedik’e gönderdi.
Ancak, bu elçinin adı bilinmemektedir.
Türk tarihinde ilk elçinin de, Uygurlar zamanında
görev aldığı sanılmaktadır.
İlk sürekli elçiliğin ise III. Selim zamanında
kurdurulduğu bilinir. İlk sürekli elçimiz de,
1792 yılında Londra’ya atanan Yusuf Agâh
Efendi’dir. Bunu, Paris’e gönderilen Seyit Ali
Efendi ile Berlin’e gönderilen Aziz Efendi izledi.
II. Mahmut zamanında aksayan sürekli
elçi gönderme işi, daha sonra düzene sokuldu.
1834 yılından sonra da, “fevkalade büyükelçi,
büyükelçi, orta elçi” adlarıyla Berlin,
Londra, Petersburg, Tahran ve Viyana’da yeni
elçilikler kuruldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir