İLK HALİFE

İLK HALİFE

Türk tarihinde ilk halife, Yavuz Sultan Selim’
dir. Osmanlılar, Mısır’ı aldıktan sonra, “Kutsal
Emanetler”le birlikte, halifelik de Osmanlılara
geçti. Mütevekkilullah’ın yerine Yavuz
Sultan Selim, 1517’de halife oldu. 1924 yılına
kadar bütün Osmanlı padişahları “halife”
unvanını da taşıyarak, hilafeti ellerinde tuttular.
Kurtuluş Savaşı sona erince TBMM, 1 Kasım
1922’de saltanatla hilafetin birbirinden
ayrılmasını kararlaştırdı. 18 Kasım 1922’de
Abdülmecit, halife ilan edildi. 3 Mart 1924’te
çıkarılan “Hilafetin İlgasına ve Hanedan-ı Osmani’nin
Türkiye Cumhuriyeti Memaliki
Haricine Çıkarılmasına Dair Yasa” ile hilafet
ve halifelik tarihe karıştı. Son halife Abdülmecit,
Osmanlı Hanedanı’na mensup 29.
halife idi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir