İLK KADASTRO ÇALIŞMALARI

İLK KADASTRO ÇALIŞMALARI

1912’de yürürlüğe giren bir yasa ile başladı.
Kadastro işleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce
yapılır. Arazi ve mülklerin yerini,
sınırlarını ve değerlerini belirli bir yöntemle
düzenlemek olan “kadastro” çalışmalarının,
ülkemizde geç başlamasının nedeni, Osmanlı
Devleti’nin çok dağınık bir yerleşme yolu seçmesindendir.
Ilk kadastro yasasının uygulanmasını,
savaşlar engelledi. 1925’te çıkarılan
bir yasayla, kadastro örgütünün kurulması
öngörüldü. 1934’te çıkarılan ilgili yasa, günümüzde
kadastro işlemleri konusunda tek dayanak
oldu. Tarihimizdeki ilk kadastro çalışması
ise, Defter-i Hakanı Nazırı Mahmut
Esat Efendi zamanında, 5 Şubat 1912 günü
yürürlüğe giren “Emvâl-i Gayrimenkulenin
Tahdit ve Tahriri Hakkındaki Kanun-ı Muvakkata”
dır.
Ülkemizdeki ilk Kadastro Yüksek Meslek
Okulu da, 1911 yılında “Tapu ve Kadastro
Mekteb-i Âlisi” adıyla ve bu konuda eleman
yetiştirmek amacıyla İstanbul’da açıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir