İLK LİSE SÖZCÜĞÜ

İLK LİSE SÖZCÜĞÜ

İstanbul Erkek Lisesi’nde kullanıldı. 1884 yılında
ilk kez Deniz Yüzbaşısı Nadir Bey tarafından
kurulan okulun adı, “Şemsü’l-
Mekaip”ti. Nadir Bey, 1885 yılında Süleymaniye’de
özel “Nümune-i Terakki Okulu’nu açtı ve bu
okul, Maarif Nezareti tarafından
satın alındı. Nümune-i Terakki İdadisi
denilen okulun, dört ilk, üç orta ve üç lise
olarak eğitim süresi 10 yıldı. Daha sonra ilk
ve ortaokullar birleştirilerek, süresi 5 yıla indirildi.
1910’da da “İstanbul Lisesi” adım aldı.
Böylelikle Türkiye’de ilk “lise” sözcüğü,
bu okul için kullanılmış oldu.
Yurdumuzda “lise” düzeyinde okulların
açılması, 1839 yılında II. Mahmut devrindedir.
Türkiye’de Batılı anlamda ve gerçek lise
düzeyinde ilk eğitim kurumu ise, 1 Eylül 1868
yılında açılan “Galatasaray Mekteb-i Sultanisi”
dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir