İLK PETROL ARAMALARI

İLK PETROL ARAMALARI

1887’de Ahmet Necati Bey tarafından İskenderun
çevresinde başlandı. Derin olmayan
sondajlamayla yapılan bu ilk araştırma, istenilen
başarıya ulaşamadı. II. Abdülhamit devrinde,
1890 yılında Musul ve Bağdat’ta doğal
biçimde sızan petrollerden yararlanıldı.
1892’de Mürefte dolaylarında görülen petrol
belirtilerinden sonuç elde etmek için bir şirket
kuruldu ama, araştırma yapılmadı. 1897′
de çıkarılan bir buyrukla, buradaki petrolü çıkarma
işi Halil Rıfat Paşa’ya verildi. 1900’de
Horadere’de açılan bir kuyudan petrol alındı.
Günde iki ton üretilmeye başlandı, ancak
1901’de verim düşünce, bu kuyu kapatıldı.
Cumhuriyet’in ilanına kadar yapılan çeşitli
aramalardan sonra, 1926’da çıkarılan Petrol
Yasası ile, her çeşit aramanın yapılması ve yürütülmesi
yetkisi devlete verildi. 1935’de kurulan
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, altın
ve kömürden sonra, petrol arama ve işletmesini
de üzerine aldı. MTA’nın yürüttüğü çalışmalar
ve petrol bulunan Raman-Garzan
bölgeleri ile Batman’da kurulan petrol rafinerisi,
1954’te çıkarılan bir yasa ile Türkiye Petrolleri
A.Ş.’ye devredildi.

Ülkemizde ilk petrol çalışmaları, 1887’de Ahmet Necati Bey
tarafından başlatıldı. Cumhuriyet’in ilanından sonra da
1926’da Petrol Yasası çıkarıldı. Petrol arama çalışmaları da,
yeni kurulan MTA ‘ya bırakıldı. İlk petrol-rafinerimiz de, Raman
ve Batman bölgelerinde kuruldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir