İLK TÜRK GAZETECİSİ

İLK TÜRK GAZETECİSİ

Çapanzade Agâh Efendi’dir. İlk özel gazete
olan “Tercüman-ı Ahval”i de o yayınladı. 21
Ekim 1860 günü çıkan bu gazetenin en önemli
yazarı da Şinasi idi. İki yıl sonra Şinasi, gazeteden
ayrıldı, ancak Agâh Efendi, tam 6 yıl
sürekli olarak gazetesini çıkarmayı başardı.
Türkiye’de, gazetecilik eğitim ve öğrenimi
ise yenidir. Bu konuda ilk çabayı gösteren
Sedat Simavi, İstanbul Gazeteciler Derneği
Başkanı olduğu sırada, üniversiteye bağlı bir
gazetecilik enstitüsü kurulması için Üniversite
Senatosu’na başvurdu.
1946 yılında senato, çalışmalarını sürdürürken,
Fehmi Yahya Tuna, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
izniyle 1948’de ilk “gazetecilik
okul”nu açtı. Bu okul, lise düzeyindeydi.
1950 yılında ise İstanbul Üniversitesi Senatosu,
üniversiteye bağlı bir gazetecilik enstitüsü
açılmasını kararlaştırdı. Böylelikle, ilk resmi
Gazetecilik Okulu, 1950 Ekim ayında öğrenime
başladı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir