İLK TÜRKÇE BASIMEVİ

İLK TÜRKÇE BASIMEVİ

Osmanlılarda basım işleminin Türkçe olarak
yapılması, ilk kez Macar asıllı İbrahim Müteferrika
tarafından başarıldı. İstanbul’da bir
basımevi kurmak isteyen Sait Efendi ile tanışınca,
Türkçe basımevi açmanın yollarını araştıran
Müteferrika’ya, Nevşehirli Damat
İbrahim Paşa yardım etti. Dış ülkelerden araç
ve gereçler satın alındı. Yalova’da bir de kâğıt
fabrikası kuruldu. Bütün eksikler tamamlanınca,
ilk Türk basımevi, Müteferrika’nın
Sultanahmet’teki evinde çalışmalarına başladı.
1727 yılında da dizgiye geçildi. Basılan ilk
kitap ise, Vankulu Mehmet Efendi’nin iki ciltlik
“Lûgat-i Vankulu” (Vankulu’nun Sözlük
Kitabı) adlı sözlüğüdür. 1729’da yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir