İLK TÜRKÇE SÖZLÜK

İLK TÜRKÇE SÖZLÜK

Kaşgarlı Mahmut’un Araplara Türkçe öğretmek
amacıyla 1072-1074 yıllarında yazdığı
“Divan-ı Lûgati’t-Türk” (Türk Dilleri Sözlüğü)
adlı eseridir. 7 bin 500 sözcük içerir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir