İLK TV YAYINI

İLK TV YAYINI

Ülkemizde ilk televizyon yayınlarım, İstanbul
Teknik Üniversitesi başlattı. Yayınlarla ilgili
çalışmalara 1950 yılında geçildi. Projenin uygulama
alanına girmesi, verici cihazlarının gelmesi
1952’de tamamlandı. Aynı yıl da yayına
geçildi. Yayınlar, cihazların yetersiz oluşu ya
da tahsisat yokluğu nedenleriyle daha çok
stüdyo çalışmalarıydı. Ancak, bir keresinde
kamera, Taşkışla’daki Teknik Üniversite binasının
damına çıkarıldı ve Mithatpaşa Stadyumu’nda
oynanan bir futbol maçı, oradan
görülebildiği kadarıyla seyircilere iletildi. Teknik
Üniversite’nin yayınlarını izleyenlerin sayısını
kesin olarak söylemek mümkün değildi.
Zira, TV sahiplerinden hiçbirinin PTT’ye kaydı
yoktu.
Bununla birlikte, İstanbul’da o yıllarda 2
bin televizyon alıcısının bulunduğu tahmin
ediliyor. Her cihazın en azından 5 kişi tarafından
seyredildiği düşünülürse, Teknik Üniversite’nin
televizyon yayınlarım 10 bin kişinin
izlediği söylenebilir. TV yayınlarının yayın
çevresi de kesin olarak bilinmiyordu. Ancak,
yayınların İstanbul yakasında Yeşilköy’e,
Anadolu yakasında da Suadiye’ye kadar uzandığı
sanılıyor. Üniversite’nin televizyon vericisinin
gücü de oldukça düşük: 50 watt. Oysa,
ciddi bir yayın için en azından 500 wattlık bir
verici gerekmekteydi.
TV yayınlarının büyük bölümünü canlı yayınlar
oluşturuyordu. Bu yayınlara katılanların
hemen hepsi, “gönüllü” sanatçılardı. Batı
Müziği bölümünü 25-30 kişilik bir senfoni orkestrası
üzerine almıştı. Yayınlarda “tiyatro”
ve “sinema”mn da ayrı bir yeri vardı. Ali Esin’
in, harita üzerinde verdiği haftalık hava raporları
hayli ilgi topluyordu.
TRT Televizyonu, 1964’te resmen kuruldu.
İlk kuruluş yeri, Ankara’daki Mithatpaşa
Caddesi’nde bulunan stüdyo idi. 31 Ocak
1967 akşamı ilk resmi televizyon yayını, Ankara’da
yapıldı. 1968’de Almanya’dan sağlanan
5 KW’lik verici ile kapalı yapılan yayınlar,
devreden çıkarıldı. 31 Ocak 1968’de ise TV deneme
yayınları haftada 3 gün olarak başladı.
Bu deneme yayınları S. yıl sürdü.
Yayınlar, 31 Ocak 1971’de 4 güne, 21 Haziran
1972’de de 5 güne çıkarıldı. 1971 Ekim’-
inde İstanbul-İzmir-Ankara radyolink sistemi,
TV nakline müsait hale geldi.
TRT, Ankara programlarını 1 Aralık
1971 ‘de Çamlıca’daki PTT radyolink terminali
vasıtasıyla İstanbul’a aktardı. Bu yayınlar, 26
Ağustos 1972’ye kadar İstanbul seyircisine yine
İstanbul Teknik Üniversitesi Televizyonu
aracılığıyla seyrettirildi. 30 Ağustos 1972’den
itibaren ise Çamlıca’daki istasyon, 2.5 KW
güçlü yayına geçti.
TV’nin kendi ürettiği programlar, yayınların
yüzde 72’sini, dış kaynaklı yayınlar ise
yüzde 28’ini teşkil ediyordu.
Mahmut Tali Öngören, TRT’nin ilk Program
Dairesi Başkanı ve Ankara Televizyonu’
nun ilk müdürü oldu.

Mahmut Tali Öngören, TRT’nin ilk Program Dairesi Başkanı
ve Ankara TV’sinin de müdürüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir