İmdat çağrısı S.O.S.’in anlamı nedir?

İmdat çağrısı S.O.S.’in anlamı nedir?

Çok kişi S.O.S.’in gemimizi kurtar (Save Our Ship), ruhumuzu kurtar (Save Our
Soul) veya diğer sinyalleri durdur (Stop Other Signals) kelimelerinin baş
harflerinden oluştuğunu sanır. Bu bilgiler tamamıyla yanlış olup S.O.S. harfleri
hiç bir kelimenin baş harfinden oluşturulmamıştır.
Tamamen telgraf zamanından kalmadır ve gemilerde de yakın zamana kadar
telsiz telgraf kullanılıyordu. Bilindiği gibi telgrafta mors alfabesi denilen
sistemde her harf, nokta ve çizgilerin değişik kombinasyonundan oluşuyor. Bu
sinyali gönderen maniple denilen alete tek dokunuşta karşıya nokta yani ‘bip’,
biraz daha uzunca basınca ‘dııııt’ sinyali gidiyordu. Gönderenler de, alanlar da
mors alfabesini ezbere bildiklerinden bu ‘bip’ ve ‘dııııt’ larda hangi harfler
olduğunu çözüyor ve normal yazıya dönüştürüyorlardı.
İmdat çağrısının çok kolay akılda tutulabilmesi için 1908’de üç çizgi, üç nokta, üç
çizgi olan S.O.S. seçildi. Yani telsizde ‘dııııt, dııııt, dııııt, bip, bip, bip, dııııt, dııııt,
dııııt’ sinyali aldığınızda hemen acil yardıma ihtiyacı olan biri olduğunu
anlıyordunuz.
Filmlerde görmüşsünüzdür. Gemiler, özellikle uçaklar, tehlikeli bir durumda
yardıma ihtiyaçları olduğunda ‘mayday’ (meydey) çağrısı yaparak durumlarını
bildirirler. Bu kelime Fransızca’da bana yardım et anlamındaki m’aidez
kelimesinden türetilmiştir.
Hiç dikkat ettiniz mi, filmlerde telsizle konuşan her kişinin ismi hep ‘Roger’
(rocır) dır. Halbuki ‘roger’ telsiz konuşmalarında ‘anladım’ anlamında kullanılır
ve her iki taraf da cümlenin başında ve sonunda bu kelimeyi kullanırlar. Filmleri
tercüme edenler ise bu kelimeyi bir erkek ismi sandıklarından, herkes birbirine
‘Roger’ diye ismen hitap ediyormuş gibi çevirirler.
Nasıl bizde telefonda harfleri söylemek için Ankara’nın ‘A’sı, Bursa’nın ‘B’si
denilirse Roger kelimesi de İngilizce’de ‘R’ harfinin tanımı için kullanılır, yani
Roger’in ‘R’si denilir. R harfi ise mors alfabesinde başlangıçta ‘anlama’nın kodu
idi. Sonra konuşmalı iletişime geçilince ‘Roger’ olarak kullanılmaya başlanıldı.
Filmleri tercüme edenlerin ABD bahriyesinde nasıl oluyor da bu kadar Roger bir
araya geliyor diye uyanmamaları gerçekten ilginç!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir