İnsan ile hayvanın birleşmesinden canlı doğabilir mi?

İnsan ile hayvanın birleşmesinden canlı doğabilir mi?

Farklı cinslerin birleşerek ortaya bir yavru çıkarmalarına biyolojik bir engel
vardır. Bunun birincisi spermin yumurtayı bulabilmesidir. Spermler gözleri
olmamalarına, takip edecekleri güzergahı gösteren bir sistem de bulunmamasına
rağmen şaşırmadan yollarını bulurlar. En önde giden de yumurtaya ilk ulaşan
olarak içine girer. İşte burada tabiatın koyduğu bir sınırlama vardır. İnsan
spermi sadece insan yumurtasını tanır ve birleşme işlemini sadece onunla yapar.
İkinci sebep, iki farklı cinsin DNA’larının birbirlerine uymamasıdır. Aynı cinste
dişi ve erkeğin DNA’ları, bir fermuarı kapattığınızda dişler nasıl karşılıklı olarak
birbirlerine geçerlerse, o şekilde uyumlu olarak birleşirler. İnsanlarda 23 çift
kromozom vardır. Örneğin 15 veya daha farklı sayıda kromozoma sahip bir
hayvanı döllediğinde, meydana gelen orantısızlıktan, ortaya çıkacak hücre
anormal bir yapıda olur ve gelişimine bile başlayamaz.
Şempanze ile insanın genetik yapıları yüzde 99 aynı olduğuna ve teorilere göre
milyonlarca yıl evvelki ataları aynı olduğuna göre onlar arasında bir uyumun
sağlanması gerekmez mi?
Bilim insanlarına göre bu yüzde 99 benzerlik sadece proteinlerin
mukayesesinden ortaya çıkıyor, yoksa DNA dizilişinin uyumu anlamına
gelmiyor. İnsan sağlığı için DNA haritasını çıkarmada son aşamaya gelinmiştir
ama tüm bu bilgiler, tekrar insan sağlığı için tıp alanında kullanılacaktır. Yani
ileride mitolojide olduğu gibi insan başlı, hayvan vücutlu veya tersi yaratıklar
ortalarda dolaşmayacaklardır. Buna en azından ahlaki bakımdan toplumun
baskısı müsaade etmeyecektir.
Madem iki ayrı cinsin birleşmesinden yavru olmuyor, o halde at ile eşek
birleşince nasıl katır doğabiliyor? Bir kere bu istisnai bir durum ve at ile eşeğin
DNA yapıları insan ve diğer hayvanlar arasındakilere kıyasla birbirlerine çok
yakın. Bunda bile sonuç üreme açısından sağlıklı olamıyor.
Katırın annesi at, babası eşektir. Katırlar erkek veya dişi olabilirler ama
doğuştan kısırdırlar, üreyemezler. Çok ender de olsa bazı dişi katırların doğum
yaptıkları görülmüştür ama erkekleri kesinlikle kısırdır. Bu nedenle katır elde
etmek için her seferinde ata ve eşeğe ihtiyaç vardır.
Katırlar kuvvetli, dayanıklı ve kanaaatkardırlar. Biraz huysuz ve inatçı
olmalarının nedeni bu özel durumları olabilir. Aslında uygun ortam
bulduklarında erkek at (aygır) ile dişi eşek de birleşiyor. Bu ilişkiden doğan
çocuklara ‘Bardo’ (veya ester) deniliyor. Bunlar öbürleri kadar dayanıklı
olmadıklarından daha seyrek yetiştiriliyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir