İnsanlar kızgın kömür ateşi üzerinde nasıl yürüyebiliyorlar?

İnsanlar kızgın kömür ateşi üzerinde nasıl yürüyebiliyorlar?

Televizyonda seyretmiş, gazetelerde okumuş belki de bizzat şahit
olmuşsunuzdur. Bazı insanlar kızgın korlar üzerinde, üstelik de çıplak ayakla
yürüyebilmekte, ayaklarına da bir şey olmamaktadır. Bu 3-4 metre
uzunluğundaki ateş yığınım hiç acı çekmeden ve yara almadan yürüyerek
geçenler bunu nasıl ve niçin yapıyorlar, kendilerini nasıl hissediyorlar?
Ateş yürüyüşü Hindistan, Japonya, Güney Afrika, Endonezya, Tahiti gibi
yerlerde binlerce yıldan beri dini geleneklere dayanarak uygulanagelmiştir.
Günümüzde ise gösteri ve psikolojik tedavi de dahil bir çok amaçla
uygulanmakta, bu konuda bilimsel toplantılar ve seminerler düzenlenmektedir.
Psikolojik tedavi amacı ile uygulayanlar asıl amacın ateşin üzerinden yürümeyi
başarmak değil, bunu başardıktan sonra güven duygusu ile özel hayatta ve iş
yaşamında da başarılı olmak olduğunu söylüyorlar. Önemli olanın ateşe
hükmetmek değil, güvenemediğimiz her şeyin üzerine cesaretle gitmek olduğunu
savunuyorlar.
Peki nasıl oluyor da ateşte yürüyenlerin ayaklarına bir şey olmuyor? Olaya
ruhsal bilinç değil de bilimsel açıdan yaklaşanların değişik görüşleri var. Bir
görüşe göre 200 – 300 derece sıcaklıkta ayak tabanları normalden çok ter
atmakta, bu ter tabakası koruyucu bir örtü oluşturmaktadır.
Nasıl kızgın bir tava üzerine düşen su damlası, aralarında oluşan buhar tabakası
nedeniyle hemen yok olmaz, tava üzerinde zıplayıp durursa, onun gibi bir şey.
Ancak ayak tabanı ile kızgın kömürler arasında böyle bir şeyin oluşması
mümkün görülmüyor.
Bir diğer görüşe göre önemli olan ayağın kömürler üzerine basış süresidir. Buna
göre yüksek sıcaklıklar, çok kısa bir sürede etkili oldukları zaman acı
vermiyorlar. Deri yüzeyindeki alıcılar ısıya oldukça yavaş reaksiyon
gösterdiklerinden 0,3 saniyeden kısa bir sürede etkili olan 500 derecelik bir
sıcaklığı yalnızca 2 derece olarak algılıyorlar. Bu nedenle ateş üzerinde
yürüyenler işin tekniğini biliyorlar ve çok hızlı hareket ediyorlar, böylece ateşe
basış sürelerinin çok kısa olmasını sağlıyorlar.
Ama bu görüş de tam tatminkar değil. Basış süresi 0,3 saniyeyi geçmesine hatta
7 saniyeyi bulmasına rağmen ayakları yanmayan yürüyücüler de var. Ateş
üzerinde çorapla yürüyenlerin ayaklarının duyarsızlığı trans hali ile açıklansa
bile bu, çorapların nasıl olup da yanıtladığını açıklayamaz.
Yürüyüş sırasında beynin acıyı bastıran ‘endorfin’ gibi maddeleri salgıladığı
doğrudur ama bu da ayak taban derilerinin nasıl olup da yanmadığına açıklık
getirmez.
Psikologlara göre ateş yürüyüşü henüz bilimsel yöntemlerle tam açıklığa
kavuşturulabilmiş değildir. Hiç bir dini inancı olmayanlar da dahil, ateşte
yürüyenlere kendilerinin bu gücü nereden aldıkları sorulduğunda, tümü aynı
cevabı veriyor: İnanç.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir