Kırmızı renk boğaları niçin kızdırır?

Kırmızı renk boğaları niçin kızdırır?

Aslında kırmızı renk hiçbir boğayı kızdırmaz. Çünkü boğalar renk körüdür ve
kırmızıyı diğer renklerden ayırt edemezler. Boğa güreşinde matador boğayı eline
aldığı şapkasını şalını sallayarak kızdırır. Boğanın kırmızı şala saldırdığı inancı
yanlıştır.
İspanya’da boğaların kırmızı renge saldırdığı inancı, matadorların kırmızı başlık
kullanmaları nedeni ile yaygınlaşmıştır. Halbuki başlıklarda bu renk boğayı
kızdırmak için değil, seyircilere hoş görüntü verebilmek için seçilmişti.
Kırmızı renk aslında insanları etkiler. Yapılan deneylerde bu rengin insanlarda
kan basıncını yükseltip, kalp atışını hızlandırdığı saptanmıştır. Bunun nedeninin
de kırmızının, kanın rengi olduğu sanılmaktadır.
Boğalar arenada kırmızı rengi görünce asabileşmezler. Kendinizi boğanın yerine
koyun. Etrafınızdaki çığlık atan binlerce insanın ortasında, tozlu, gürültülü ve
çok sıcak bir ortamda, sırtınıza saplanmış onca kılıcın acısı içinde, bir de
şapkasını şalım sallaya sallaya üstünüze gelen bir adam varsa, yani kızmak için
bu kadar sebep varken, sırf rengi kırmızı diye bir bez parçasına kızar mıydınız?
Boğa güreşi hakkında bilinen yanlışlar sadece bu kadar değil. Aslında boğa
güreşi geleneği İspanya’dan doğmuş değildir. İlk çağlardan itibaren boğa,
kuvvetin, dayanıklılığın ve verimliliğin simgesi olmuştur. Boğa güreşinin ilk
versiyonu antik Yunan, Roma, Mısır ve hatta Kore ve Çin medeniyetlerinde
görülür.
Boğaya Persliler taparlar, Afrika Zumları ise öldürüp safrasını içerlerdi. Tüm bu
geleneklerin temelinde, hayvanın gücü yatmaktadır. Bu geleneğin bir şekilde
İspanya’ya geldiği, Avrupa ülkeleri içinde feodal düzeni en son terk eden bu
ülkede de kalıcı olduğu sanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir