Kuşlar niçin ‘V’ şeklinde uçuyorlar?

Kuşlar niçin ‘V’ şeklinde uçuyorlar?

Sadece kazlar değil, martılar, pelikanlar gibi büyük su kuşları da filo olarak
toplu halde giderken ‘V’ şekli oluşturarak uçarlar. Bunun nedeni ile ilgili kesin
olmayan, tartışmaya açık çeşitli görüşler vardır. Biz bunlardan en çok rağbet
gören ikisinden bahsedelim.
Birinci görüşe göre, sürünün ‘V’ şeklinde uçmasının amacı enerji tasarrufudur.
Bu uçuş şekli ile öncelikle en öndeki kuş, bir arkadaki kuşa gelecek rüzgarı ve
hava direncini engeller ve daha az enerji sarf etmesini sağlar.
Bunun bir başka örneği de bisiklet takım yarışlarında birbiri arkasına
saklanarak giden ve sık sık en öndekini değiştiren yarışmacılarda da görülür.
Araba yarışlarında da arkadaki araba öndekine mümkün olduğunca yaklaşarak,
onun kestiği rüzgar ve hava akımının avantajı ile daha az yakıt harcamayı
amaçlar. Bu şekilde uçan kuşlarda da sık sık en öndeki liderin değiştiği ileri
sürülmektedir.
Yine bu görüşe göre, öndeki kuş kanadını çırptığında, kanadının ucunda bir hava
boşluğu, yani bir girdap yaratır, arkadaki kuş buraya yükselen havayı
kanatlarının altında bularak ve daha az enerji sarf ederek yüksekliğini
muhafaza eder. Bu kuşun hareketinden de bir arkadaki kuş faydalanır. Bu uçuş
şeklinin daha ziyade büyük kuşlarda görülmesinin nedeni de bunların büyük
kanatları ile yarattıkları hava hareketinin büyüklüğü ve arkadaki kuşun işine
yarayabilmesidir.
70’li yıllarda yapılan bir araştırma sonucunda, 25 kuşluk bir filonun bu şekilde
uçarak, uçuş mesafesini yüzde 75 artırabildiği ileri sürülmüştür. Ancak bu
teoriye göre her kuşun öndeki ile aynı mesafe ve açıda uçması ve senkronize yani
eş zamanlı kanat çırpması gerekir ki, bu, gerçekte mümkün değildir.
İkinci bir görüşe göre ise, kuşların gözleri başlarının yanındadır, dolayısıyla tam
önlerini göremezler. Bu uçuş şekli ile sürünün fertlerinin birbirini görerek,
kaybolmadan bir arada kalması sağlanır. Bu görüşe karşı olanlar ise kuşların
geceleri de uçtuklarını, bu nedenle öndeki kuşu görmenin önemli olmadığını
zaten sürüyü kuşların bağırışlarının bir arada tuttuğunu ileri sürüyorlar.
Çok basit gibi görülen bu olayın bile sebebi tam öğrenilmiş değil, belki de
görüşlerin bileşimi, yani hepsi doğru. Kuşlar konuşabilseler de anlatsalar!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir