Kuyruklu yıldızların niçin kuyrukları var?

Kuyruklu yıldızların niçin kuyrukları var?

Kuyruklu yıldızların diğer gökcisimlerinden farklı ve gizemli şekilleri, aniden
ortaya çıkıp bir süre sonra yok olmaları, onların tarih boyunca insanlar
tarafından Tanrıların habercileri olarak algılanmalarına yol açmıştır. Onların
ölüm ve felaket habercileri olduklarına, kuraklık, sel, açlık gibi büyük doğal
afetlerin ve salgın hastalıkların hatta her iki dünya savaşının da o sıralarda
görülen kuyruklu yıldızlardan kaynaklandığına inanılmıştır.
Milattan önce 43 yılında Sezar’ın ölümünden sonra çok parlak bir kuyruklu yıldız
görüldü ve onun Roma imparatorunun göğe yükselen ruhu olduğuna inanıldı.
Böylece kuyruklu yıldızlardan ünlü kişilerin ölüm haberlerini almak gibi bir boş
inanç daha yerleşti.
Bilim insanları Güneş sistemimizden çok uzakta ama yine Güneş çekimine bağlı
olarak bir yörüngede dönen, her birinin kütlesi ve boyutu dünyamızdan çok az
olan kirli kar topu şeklinde milyarlarca kuyruklu yıldız olduğuna inanıyorlar.
Bu görüşe göre başlangıçta görkemli kuyrukları olmayan bu gök cisimlerinden
bazıları sistem içindeki karşılıklı çekim güçleri nedeni ile Güneş’e doğru hareket
etmeye başlıyorlar.
Güneş’e yaklaştıkça, dış katmanlarında donmuş halde bulunan uçucu gazlar
(karbondioksit, su, metan amonyum, vb.) hızla buharlaşmaya başlıyor. Güneş’e
yaklaştıkça cismin etrafını gaz bulutu olarak sarıyorlar.
Güneş yüzeyinde devamlı patlamalar olduğundan ve uzaya büyük hızlarla gaz
bulutları fırlatıldığından, cisim Güneş’e iyice yaklaştığında bunların etki alanına
giriyor ve etrafındaki gaz bulutu Güneş’in tersi yöne doğru savrularak bir
kuyruk görünümünü oluşturuyor. Bu nedenle kuyruklu yıldızların kuyruklarının
yönleri hep Güneş yönünün ters tarafındadır.
Kuyruklu yıldızın kuyruğunun parlaklığına Güneş ışınlarının, gaz bulutu ve
parçacıklardan yansımaları neden olur. Aslında büyüklüklerine bağlı olarak
kuyruklu yıldızlar kuyruklarından sürekli madde kaybederler. Sonunda gök
taşları haline gelen kuyruklu yıldız kalıntıları, dünya yakınından geçerken bize
akan yıldız yağmurları olarak görünürler.
Eğer dünyamız bir kuyruklu yıldızın kuyruğu içinden geçerse ne olur? Bu,
korkulacak bir şey değildir. Çünkü kuyruklu yıldızların kuyrukları yoğun
değildir ve dünyanın bu kuyruk içinden geçmesi ona hiç bir şekilde etkide
bulunmaz. Nitekim Halley kuyruklu yıldızı 1910’da geldiğinde, Dünya onun
kuyruğunun içinden geçmişti ve bunun yeryüzüne bir zararı olmamıştı.
Zamanımızda kuyruklu yıldızların normal gök cisimleri oldukları biliniyor.
Bunlar çok büyük hacimli kuyruklarından dolayı korkutucu görünen aslında
küçük ve hafif cisimlerdir. 12. Yüzyılın ortalarından itibaren bilimin bunların
yapıları ve ne olduklarını çözmeye başlamasından sonra halkın peşin hükümleri
ve korkuları kaybolmaya başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir