Süt vermedikleri halde niçin erkeklerin memeleri var?

Süt vermedikleri halde niçin erkeklerin memeleri var?

Memeli hayvanlarda erkeklerin süt üretmeleri fizyolojik olarak mümkündür. Bu
hususta erkekler gerekli anatomik donanıma, fizyolojik potansiyele ve
hormonlara sahiptirler. Ancak tabiatın bazı keçi ve yarasa türleri gibi çok özel
bir iki istisnası hariç süt verme olayı ne insan türünde ne de diğer memeli
türlerinin erkeklerinde gerçekleşmektedir.
Aslında memelilerin tümünde, yani her iki cinste de süt bezleri vardır.
Erkeklerde bu bezler gelişmemiş ve işlevsizdirler. Bu durum da türe göre
değişiklikler gösterir. Örneğin fare ve sıçanların erkeklerinde meme dokusu hiç
bir zaman süt kanalları ve meme uçları oluşturmaz, memeler dışarıdan
görülmez. İnsanlar ve köpekler de dahil bir çok memelide ise oluşturur. Hatta
dişi ve erkeğin göğüs yapılarında ergenlik çağına kadar bir fark görülmez.
Erkeklerin niçin süt vermedikleri sorusunu memeli hayvanların yüzde doksanı
için sormaya zaten gerek yoktur. Çünkü bu büyük çoğunlukta yavruya yalnızca
anne bakar. Erkeklerin çiftleşmeden sonra yavruya hiç bir katkıları yoktur,
genellikle onları terk eder giderler.
Yüzde ona giren insan, aslan, kurt gibi memelilerde ise babanın esas
sorumluluğu aileyi ve yavruları korumak, onlara yiyecek bulmaktır. Belki de
başlangıçta bu türlerin erkekleri de yavrularına süt veriyorlardı ama asıl
görevleri nedeni ile evrim sonucu süt verme donanımları yerlerinde kaldığı halde
üretim kabiliyetleri köreldi.
İşlevleri kalmadığına göre erkeklerin niçin hala memeleri var sorusunun yanıtı
ise insanda erkek ve dişi yapısının aslında aynı olmasında yatıyor. İnsanın anne
karnında iken oluşmaya başladığı embriyo halinin en başında erkek ve dişi
arasında bir fark yoktur.
Zaten insanın taşıdığı 23 çift kromozomdan 22 çifti ve bunların taşıdığı genler
her iki cinste de aynıdır. Sadece cinsiyet kromozomu olan yirmi üçüncü çift
farklıdır. Eğer embriyo anne ve babasından birer ‘X’ kromozomu alırsa kız,
annesinden ‘X’, babasından ‘Y’ kromozomu alırsa erkek oluyor.
Embriyo ‘Y’ kromozomunu aldıktan sonra hormonal sinyaller gelmeye ve erkeğe
ait organlar gelişmeye başlıyor. Erkeklerin memeleri ise bu safhadan daha önce
oluşmuş bulunduğundan
aynen kalıyorlar ama ondan sonra hormonal bir takviye olmadığından
fonksiyonel hale gelemiyorlar.
Dişilerde ise büyüme çağı sırasında salgılanan hormonlar süt bezlerini ve
göğüsleri büyütüyor. Gebe dişilerde bu büyüme biraz daha artıyor, süt üretimi
başlıyor ve bu üretim daha sonradan emzirmeyle tetiklenerek devam ediyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir