Suyun altında niçin bulanık görürüz?

Suyun altında niçin bulanık görürüz?

4.19 Suyun altında niçin bulanık görürüz?
Denize dalıp gözlerimizi açtığımızda etrafı bulanık görürüz ama deniz gözlüğünü
takınca her şey netleşir. Anlaşılıyor ki, gözümüzün önünde deniz gözlüğünün
içindeki hava olmadıkça, suyun içinde görme işlevinde bir aksama olmaktadır.
Gözümüzün dışbükey şeklindeki dış yüzeyi sadece bir mercek görevi görür. Bu
mercek olmadan gözümüz ışığı alıp, arka taraftaki retina tabakasına
odaklayamaz. Yani gözümüzün dışı bir görme elemanından ziyade, görüntünün
ince ayarını yapan basit bir mercektir.
Işık, havadan suya veya bir prizmanın içinden geçerken olduğu gibi, farklı
yoğunluktaki cisimlerden geçerken kırılır. Bunu biliyoruz. Gözümüzün
yoğunluğu ve dışbükeyliği öyle ayarlanmıştır ki, gelen ışık kırılma sonucunda
gözümüzün arkasındaki retinada odaklaşır.
Işığın sudaki hızı, gözümüzü geçerkenki hızı ile yaklaşık aynıdır. Ancak suyun
yoğunluğu farklı olduğundan buradan gelen ışık, havadan gelecek ışığa göre
yoğunluğu ayarlanmış gözümüzde tam kınlamaz, görüntü retinada tanı
odaklaşamaz ve suyun altında cisimleri flu görürüz.
Eğer su ile gözümüz arasına bir cam koyar ve arkasında havanın bulunduğu bir
boşluk bırakırsak, sudan havaya geçen ışık oradan gözümüze gelerek normal
olarak kırılır ve görüntü de retina da net olarak odaklaşır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir