TARİHİMİZDE İLK HARİTA

TARİHİMİZDE İLK HARİTA

İlk Türk haritası, Kaşgarlı Mahmut’un 1072
yılında yazdığı “Divan-ı Lûgati’t-Türk”ün
metnindedir,Kaşgarlı Mahmut’un yaptığı bu
harita, Türk boylarının oturduğu yerlerle çevresindeki
yabancı yer ve toplulukları gösterir.
Haritanın ortasında, Karahanlıların ilk başkenti
olan “Balasagun” vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir