TÜRK TARİHİNDE İLK SEÇİM

TÜRK TARİHİNDE İLK SEÇİM

II. Abdülhamit’in tahta geçmesinden kısa bir
zaman sonra, Kanun-ı Esasi kabul edilerek
Osmanlı Devleti’nde meşruti bir idare başladı.
Kanun-ı Esasi’de seçim yapılarak bir meclisin
kurulması öngörülmüştü. Bu nedenle, Türk
tarihinde ilk seçim 1877’de yapıldı. Ancak,
bu seçimler bir seçim yasasına göre gerçekleştirilmedi.
İllere, önemlerine göre kaç milletvekili
çıkarabilecekleri bildirildi. İlk seçimlerde
halk, oy kullanmadı. İl meclisleri
seçim yaptı. Bu seçimler sonunda seçilen temsilciler,
padişahın tayin ettiği Âyân Meclisi
üyelerinden meydana geldi. İlk Milli Meclis
de 19 Mart 1877’de Dolmabahçe Sarayı’nda
ilk toplantısını yaptı. Daha sonra Sultanahmet’teki
Darülfünun binasında çalışmalarına
başlayan bu meclisin ilk görevi, bir seçim
kanunu hazırlamaktı. Ancak, 1877-78
Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması üzerine,
Meclis 20 Haziran’da dağıldı. Aynı yıl içinde
yine seçim kanunu olmadan, birinci seçimde
olduğu gibi yeni bir seçim daha yapıldı. Türk
tarihinde ilk “Seçim Kanunu” da, bu ikinci
meclis tarafından yapılmıştır. Ama, bunun
ömrü de uzun sürmedi ve II. Abdülhamit tarafından
feshedildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir