TÜRKİYE’DE İLK HUKUK ÖĞRENİMİ

TÜRKİYE’DE İLK HUKUK ÖĞRENİMİ

1874 yılında Galatasaray Sultanisi’nde ayrı bir
bölüm olarak açılan “Hukuk Mektebi” ile
başlar. Bu okul, bugünkü Hukuk Fakültesi’-
nin çekirdeğidir. “Hukuk Mektebi”nin ilk
müdürü de, Emin Bey’di. Okulun öğretim
üyeleri ise şunlardı:
“Cevdet Paşa (Medeni Usul Hukuku),
Münif Paşa (Hukuk Başlangıcı), Hasan Fehmi
Efendi (Ticaret Hukuku), Kostaki Efendi
(Ceza Usul Hukuku), Sait Bey (Roma Hukuku),
İsmail Bey (Ceza Hukuku), Recai Efendi
(Fransızca).
Bu okul, 1900 yılında o zaman üniversite
anlamına gelen Darülfünun’un hukuk dalı niteliğini
kazandı ve ilk kez fakülte oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir