TÜRKLERİN ANADOLU’YA İLK GELİŞLERİ

TÜRKLERİN ANADOLU’YA İLK GELİŞLERİ

Anadolu’yu alıp Türkleştirmek düşüncesi ilk
kez Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde
gerçekleştirildi. Anadolu’da, ilk Türk yerleştirmeleri,
Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey’-
le başlamıştır. Türklerin bölgeye tüm olarak
yerleşmesi ise, yine Selçuklu hükümdarı
Alpaslan’ın Bizanslıları 1071 yılında Malazgirt
Ovası’nda yenmesiyle gerçekleşti. Tarihteki
ilk Anadolu beyliklerinin kuruluşu da
1250-1358 yıllarındadır. İlk Anadolu beylikleri
şunlardır: Alaiye Beyliği, Artukoğulları
Beyliği, Aydınoğulları, Candaroğulları, Danişmentoğullan,
Dulkadiroğulları,Ertanaoğullan,
Hamitoğulları, İnançoğulları, İzmiroğulları,
Karamanoğulları, Karesioğulları, Kadıburhanettinoğulları,
Mengüçoğulları, Osmanoğulları,
Pervaneoğulları, Ramazanoğulları,
Sahipataoğulları, Saltukoğulları, Saruhanoğulları.
Ancak, 1071’den çok daha önceki yüzyıllarda
da Anadolu yarımadasına gelmiş,
Kuman, Kıpçak, Peçenek Türkleri de vardır.
Bunların bir kısmı Trakya ve Balkanlar üzerinden
Anadolu’ya geçtiği gibi, Kafkasya üzerinden
gelenleri de vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir